Treningsgrupper/skilekgrupper:

Planlegging pågår, og vi har bestemt oss for følgende grupper:

  • Gruppe 1; 1. – 2. klasse
  • Gruppe 2; 3. – 4. klasse
  • Gruppe 3; 5. – 7(8). klasse (denne kan bli delt, om antall eller nivåsprang blir stort)

Så snart trener-ressursene kommer på plass, vil det bli publisert utfyllende informasjon.